Astrologi på I.C. Instituttet

De fire moduler - holdbeskrivelser

Øjebliksastrologi: Hold 1

På hold 1 går vi i gang med selve grundlaget for spørgsmålshoroskopet. Her lærer du at identificere spørgsmålet i horoskopet og give dine bud på en mulig udvikling ud fra aktuelle konstellationer.

Da horarastrologi handler om konkrete ting, som hvornår du finder en partner eller får solgt dit hus, er det vigtigt med en snæver definition af, hvad de astrologiske huse, tegn og planeter betyder i horarastrologisk sammenhæng.

Vi søger også at præcisere de såkaldte signifikatorer, der repræsenterer ting, personer og begreber. Hvordan finder vi den rette signifikator i horoskopet? Perfektion, det at en begivenhed kan finde sted, gennemgås også, ligesom vi gennemgår, hvad der kan spænde ben for en begivenhed.

Du vil desuden blive introduceret til ingresshoroskoper, som opstilles, når Solen går ind i de kardinale tegn. Disse horoskoper siger noget om den generelle og politiske udvikling i et givent område. Desuden ser vi på nationale horoskoper, som viser en nations grundlæggelse og udvikling.

Øjebliksastrologi: Hold 2

På hold 2 gennemgår vi specielle klassiske teknikker, der sætter dig i stand til at gennemføre en meget nuanceret tolkning. Der vil især være fokus på planeternes essentielle værdighed, som siger noget om deres styrke og status, og den accidentelle værdighed, som fortæller om planeten er rigtigt placeret i forhold til spørgsmålet.

I denne forbindelse arbejder vi med reception og gensidig reception. Denne teknik viser disposition eller tilbøjelighed hos planeterne, om de kan lide hinanden eller decideret er frastødte. Med denne teknik kan man trænge til bunds i planetens/spørgerens sande motiver.

Vi vil også berøre fiksstjerner og arabiske punkter, især Lykkepunktet, der udgør en vigtig faktor i spørgsmålsastrologien, og vi vil se på Måneknudernes særlige betydning på godt og ondt. Klassisk astrologi er et tag-selv-bord af teknikker, og på hold 2 begynder du at finde din egen stil, så du kan navigere i tydningen på en fornuftig og effektiv måde.

Øjebliksastrologi: Hold 3

Du har nu fået lagt et fundament for arbejdet med spørgsmålshoroskopet, men der vil uværgeligt dukke spørgsmål op, og dem vil vi behandle løbende. Et godt horoskop afspejler situationen klart og tydeligt, og et sådant horoskop vil også give et klart svar, men det er ikke altid sådan. Klienten kan have svært ved at sige tingene lige ud eller er ikke selv klar over, hvad problemet er. I de tilfælde viser horoskopet, hvor klientens sande prioriteter ligger, og det kan astrologen hjælpe ham/hende med at finde ud af.

De etiske overvejelser, som enhver øjebliksastrolog må gøre sig, er noget, som vil blive diskuteret undervejs. Hvor tæt på andre mennesker kan man tillade sig at gå? Er astrologer gode nok til at fornemme folks naturlige og nødvendige forsvarsmekanismer? Desuden diskuterer vi, hvilke spørgsmål vi vil være med til at svare. Konsultationspraksis byder nemlig på en lang række tabubelagte spørgsmål, dødsfald, utroskab, etc.

Øjebliksastrologi: Hold 4

Du er nu nået så langt, at du er begyndt at få en fornemmelse for horarastrologi. Du har lært nogle teknikker, og du er begyndt at få smag for de teknikker, der passer til dig, og hvilke, du måske er tøvende overfor at anvende. På hold 4 repeterer vi dels det, vi har været igennem de foregående tre hold, dels lærer vi, hvad vi skal vægte, hvor vi kan tillade os at tillægge en en enkelt faktor stor betydning, og hvornår noget skal ignoreres helt. Spørgsmålsastrologi er i høj grad kunsten at vælge. Efter dette hold har du fået den selvtillid, der skal til for at gå til eksamen.

Vi snuser desuden til den såkaldte elektionsastrologi og ser på nogle enkle gennemskuelige teknikker, som kan bruges i dagligdagen. Denne del af pensum vil falde dig naturligt i forbindelse med den viden, du allerede har erhvervet om horarastrologi.

Den afsluttende eksamen

Den afsluttende eksamen er skriftlig og varer seks timer. Du vil blive bedt om at besvare 20 spørgsmål, der demonstrerer, at du har styr på grundlæggende horarastrologiske begreber. Desuden vil du blive bedt om at give en fyldestgørende tolkning af to spørgsmålshoroskoper samt et mundant horoskop. Hvis tolkningen demonstrerer astrologisk sikkerhed og sund fornuft, består du. Eksamen foregår på I.C. Instituttet en gang årligt og forudsætter, at du i løbet af uddannelsen har afleveret 12 opgaver. Tidligere elever af Arlette Gürtler, Louise Kirsebom og Claus Due på I.C.'s uddannelse i øjebliksastrologi kan frit melde sig til eksamen.