Astrologi på I.C. Instituttet

Øjebliksastrologisk uddannelse

Ud over den almindelige uddannelse tilbyder Irene Christensen Instituttet et uddannelses-forløb i øjebliksastrologi. Kurset løber over fire semestre.

- Klik her for at se det aktuelle program

- Klik her for at læse om de enkelte moduler

Uddannelse i øjebliksastrologi

Horar astrologi dækker flere genrer indenfor astrologi. Den vigtigste genre er den såkaldte spørgsmålsastrologi, som i hvert fald kan spores tilbage til astrologen Dorotheus (1.årh.). Her stiller man et spørgsmål i det øjeblik, det ligger én allermest på sinde, og horoskopet, der opstilles for dette tidspunkt, indeholder svaret, hvis spørgsmålet er oprigtigt ment.

Når man arbejder med spørgsmålsastrologi, får man en fornemmelse for, hvornår tidspunktet er inde. Andre genrer er elektionsastrologien, der beskæftiger sig med det rigtige tidspunkt for at begynde på et hvilket som helst projekt, og begivenhedsastrologien, der slet og ret er opstillingen af et horoskop for det tidspunkt, hvor en begivenhed "tilfældigt" finder sted.

I det gamle Mesopotamien, hvor vores form for astrologi kan spores til, blev planeternes tilsynekomst på himlen brugt til at tage varsler af, hvad der ville ske. Der var ikke kun tale om personlige anliggender. Man beskæftigede sig i høj grad med, hvad der ville ske for nationen som helhed, krig, høst, vejrlig, kongens skæbne. Mundan astrologi, politisk astrologi, der beskæftiger sig med hele befolkningers og nationers skæbne, er derfor knyttet sammen med horarastrologien.

Uddannelsen i horar astrologi fokuserer på den klasssiske spørgsmålsastrologi, som den praktiseres i dag med de udfordringer og ressourcer, der er karakteristiske for vores tid. Desuden introduceres mundansastrologi, og vi vil løbende igennem hele uddannelsen diskutere, hvad der sker i Danmark og på verdensplan og sammenholde det med planeternes gang på himlen.

I forbindelse med uddannelsen får du udleveret et kompendium om horarastrologi. Uddannelsen afsluttes med en eksamen, som er helt og aldeles frivillig, og som forudsætter, at du i løbet af uddannelsen har afleveret 12 opgaver.