Astrologi på I.C. Instituttet

De fire moduler - holdbeskrivelser

Hold 1: Indføring i astrologi - astrologi for begyndere

Dette hold begynder helt fra bunden med en indføring i astrologiens fascinerende verden. Her kan du lære astrologi uden den mindste forkundskab. Vi tager fat om alle horoskopets grundlæggende bestanddele, horoskopets byggeklodser: de fire lag et horoskop er bygget op af - de 12 tegn - de 12 huse - planeterne - og deres aspekter.

Vi ser på den astronomiske baggrund for horoskopet, tid, bevægelser og stedets betydning. Vi gennemgår planeternes cyklus og omløb.

På dette hold arbejdes der med grundbegreberne på en koncentreret og systematisk måde. Der arbejdes med temperamentstydningen og den astrologiske symbolik og de enkelte “klodser” prøves af i utallige kombinationer. Grunden lægges til senere nuanceret tydning. Vi arbejder med urhoroskopet og på at få en grundig og dyb forståelse af horoskopets enkelte faktorer, samt deres samspil og betydning for helheden.

Hold 2 Horoskoptydning - syntese

Nu skal brikkerne samles til en helhed. Du vil på dette hold lære at lave en syntese, lære at vægte hvad der er mere eller mindre vigtigt, at tyde hele horoskopet og få skabt et helt billede af personen bag. Hvor finder man hvad i horoskopet.

Tydningen gribes an fra forskellige vinkler og der arbejdes også med de etiske aspekter af tolkningen. Hvor tæt kan man gå? Skal man svare på alt? Kan man altid svare?

Hovedvægten ligger på måder at få adgang til horoskopet på. Det er vigtigt at se, forstå det utal at vinkler og måder, man kan udfolde tolkningen på. Men det er også vigtigt at finde sin egen måde, som man føler sig tryg ved. Derfor gælder det på dette niveau om at være åben og kreativ i sin tilgang til stoffet.

Det er på dette hold vigtigt, at man selv kommer på banen og får prøvet at tolke og samle trådene - også selv om man ikke føler, at man har fod på stoffet endnu.

Det er på dette tidspunkt vigtigt at få lavet skriftlige tolkninger. Formen til en fuld opgave introduceres, og nu skal man for alvor turde komme med udlægninger. Det er dog væsentligt at vide, at der aldrig er krav om, at man skal aflevere skriftlige opgaver - det er et frit valg. Ligeledes er det op til den enkelte, hvor omfattende man laver sine opgaver.

Hold 3: Astrologisk livsforløb - korrektion og prognose

På dette hold kigger vi på fødselstidens betydning og muligheden for at korrigere den efter begivenheder. Horoskopet tilpasses de faktiske begivenheder. Vi ser på begivenhedslister, begivenhedstyper og hvordan vi finder dem i udløsningen af radixhoroskopets aspekter.

Der sættes fokus på transitterne - planeterne som de står på himmelen i øjeblikket - og de progressive faktorer, hvordan det kan påvirke det enkelte horoskop. Der bruges computere i undervisningen for at få en større visuel forståelse af de astronomiske forhold. Det forventes at eleverne har anskaffet eller først i semesteret anskaffer computerprogrammet Argus.

På dette semester skal man begynde at gøre sig overvejelser om, hvordan en given begivenhed i et menneskes liv kan se ud i en astrologisk kontekst. Og når dette begynder at fæstne sig, tager man fat på at vove sig ud i at give en prognose for fremtiden.

Her skal man arbejde med, hvordan de enkelte elementer bevæger sig fremad i horoskopet - og lære at vurdere hvilken betydning de har i det samlede billede/prognose. Man får her en fornemmelse af, hvad de enkelte elementer i horoskopet har af potentiale, og hvordan det vil udfolde sig i en progressiv aktivering.

På dette hold arbejder vi med forudsigelsesmetoder, med hovedfokus på sekundære direktioner og transitter med det formål at kunne forudsige. Det er en spændende proces at se potentialet i fødselshoroskopet udvikle sig og finde de tidspunkter i livet, hvor ting sker. Vi arbejder med udløsninger af radix og lærer at vurdere faktorernes vigtighed. Vi prøver at danne et helt billede på den aktuelle eller fremtidige situation.

Hold 4: Klientorienteret tydning - astrologi for viderekomne

På dette hold samler vi tolkningen af det fulde horoskop, altså både fødselshoroskopet og livsforløbet set med transitter og progressioner.

I undervisningen tager vi udgangspunkt i en psykologisk vinkel, hvor vi gennem en analyse af horoskopets mange faktorer vil arbejde os hen mod en helhedsforståelse af personen. Vi ser på styrker, svagheder, reaktionsmønstre og potentialer og inddrager forskellige aspekter i arbejdet med klienter.

Undervisningen tager afsæt i klient cases og vi ser det fulde billede af hvad en horoskoptolkning kan, og oplever på denne måde den professionelle astrologs arbejde. Eleverne forventes at deltage aktivt i tolkningen såvel som de diskussioner, den rejser. Både etiske, psykologiske og praktiske områder berøres i det omfang horoskoperne lægger op til det.

Der stilles en opgave til hver/hver anden gang, som kan løses skriftligt og bedømmes. Denne opgave danner så basis for gennemgangen af stoffet. For at kunne gå op til den endelige tydningseksamen, skal man have tre accepterede korrektionsopgaver med snitvalgsbegrundelse. Det er på dette hold, at man har mulighed for at aflevere disse korrektionsopgaver.

Holdet kan tages flere gange for at opøve rutine og erfaring, da hvert semester har nye opgaver og rejser nye spørgsmål.