Diplomuddannelsen

Vores uddannelse er normeret til to år og kan afsluttes med en diplomeksamen. Vi har imidlertid altid lagt stor vægt på, at eleverne går frem i deres eget tempo, og derfor skal de to års normering ikke tages for bogstaveligt.

Elevernes baggrundsviden er erfaringsmæssigt meget varieret, og netop derfor er det vigtigt, at den enkelte kan vælge netop det/de hold, der er behov for.

Alle hold er også åbne for elever, der ikke tidligere har gået på instituttet.

Uddannelsesstrukturen

Undervisningen på instituttet foregår på fire niveauer og er opdelt i to semestre:

- Et forårrssemester - start februar
- Et efterårssemester - start september

Timetal og undervisningsform

Hvert hold består af 40 undervisningstimer. Der undervises en gang ugentligt i 12 uger plus en enkelt weekenddag. Undervisningsformen er koncentreret og målrettet.
Der gives hjemmeopgaver, men det står eleven frit for, hvor meget der skal ydes.


Grafisk oversigt over I.C.'s uddannelse:

Astrologisk Uddannelse