Astrologi på I.C. Instituttet

Eksamen

Irene Christensen Instituttet har altid været anerkendt for sine høje krav og standarder på de eksaminer, der fører til at, man får sit diplom fra Irene Christensen Instituttet. Fra starten var det Irene Christensens erklærede mål, at skulle man have en eksamen og uddele et diplom, så skulle det også være et bevis for en uomtvistelig kvalitet. Dette mål har vi gennem tiden holdt fast i og måske endda strammet yderligere op på, i takt med tidens ændrede krav.

En uddannelse fra os skal garantere, at astrologen kan sin håndværksmæssige del - teknisk som tydningsmæssigt. Samtidig skal diplomet være en garanti for, at vedkommende er i stand til at skabe en kontakt med en klient og være i stand til at møde klienten der, hvor han eller hun er og derfra støtte og hjælpe med at få en større indsigt i sig selv og tillid til egne ressourcer og muligheder. Eller sagt med andre ord at; vi garanterer at uddannede astrologer fra instituttet besidder en vis portion psykologisk menneskeindsigt og fornuftig livsindstilling og etik.

Det er høje krav, men vi mener også at være i stand til at undervise i det nødvendige stof og give eleverne de værktøjer, de har brug for, for at kunne klare eksamen og for at kunne klare sig som astrologer - det være sig professionelt eller som hobby. En høj standard ved eksamen afspejler derfor blot en høj standard på uddannelsen.

Eksamen består overordnet af 2 dele: En radixseksamen og en tydningseksamen. Radixeksamen kan tages efter 1. år - men principielt kan den tages når som helst - og består af en skriftlig prøve. Man har 4 timer til at løse et opgavesæt, der kræver faglig forståelse for horoskopets principper, grundlæggende tydning og den astronomiske baggrund. Prøverne afholdes to gange om året. Der betales et gebyr på 1000 kr. for radixeksamen.

Tydningseksamen er den endelige eksamen, der består af 3 dele. For at kunne blive indstillet til eksamen skal man have godkendt tre korrektioner/snitvalgsbegrundelser, dvs. opgaver, på afsluttende år. Man skal have afleveret mindst en tydningsopgave i semestrets løb. Derefter kan man melde sig til eksamen.

Denne er en hovedopgave, hvor man selv vælger emne, vinkling og metode. Den skal dog indeholde en fuld tydning af et radixhoroskop samt en prognose. Der laves en disposition, som skal godkendes. Der betales ligeledes et gebyr på 1000 kr for tydningseksamen.

Man får efterfølgende tilsendt skriftlige kommentarer og vurderingsbegrundelser fra censorer. Ved bestået afsluttende eksamen, modtager man et eksamensdiplom ved en privat ceremoni på instituttet.