Astrologi på I.C. Instituttet

Instituttet

Astrologi åbner til en fascinerende verden af lag og dybder. Du kan øge din selvindsigt - lære dig selv bedre at kende. Du kan lære mere om samspillet med andre mennesker, få bedre forståelse for de mekanismer, der styrer os og forhåbentlig blive mere rummelig og tolerant efterhånden, som du erkender forskelligheden - hvert mennesker er unikt - hvert horoskop er unikt. Astrologi giver dig menneskeforståelse.

Astrologi er også læren om tid og tidscyklusser. Alt har sin tid, tid til at udfolde sig, tid til at trække sig tilbage, tid til at være aktiv, tid til at være passiv... og livet har forskellige cyklusser, ting vender tilbage og giver mulighed for at lære endnu et lag om netop den ting, der er oppe i tiden.

Irene Christensen instituttet sætter fagligheden højt. Idéen med at lære astrologi er at kende sit fag til bunds. Vi har altid sat høje krav til vores elevers faglige kundskaber såvel som til deres menneskelige egenskaber. Vi uddanner ikke blot stjernetydere, men astrologer, der - med en menneskelig indsigt - formår at hjælpe mennesker der ønsker hjælp eller vejledning. Af den grund indeholder vores uddannelse også en stor del psykologisk indsigt sideløbende med den astrologiske.

Foruden undervisning tilbydes eleverne supervision på enten individuelt plan eller som gruppe. Eleverne bestemmer selv hvilken underviser de ønsker at blive superviseret af. Ved gruppesupervision er man selv ansvarlig for at danne gruppen, men vi fraråder mere end fire supervisander i en gruppe.