Diplomuddannelsen

Vores uddannelse er normeret til fire år og afsluttes med en diplomeksamen. Vi har imidlertid altid lagt stor vægt på, at eleverne går frem i deres eget tempo, og derfor skal de fire års normering ikke tages for bogstaveligt.
Elevernes baggrundsviden er erfaringsmæssigt meget varieret, og netop derfor er det vigtigt, at den enkelte kan vælge netop det/de hold, der er behov for.
Alle hold er også åbne for elever, der ikke tidligere har gået på instituttet.

Uddannelsesstrukturen

Undervisningen på instituttet foregår på otte niveauer og er opdelt i to semestre:

- Et forårrssemester - start januar/februar
- Et efterårssemester - start september

Timetal og undervisningsform

Hvert hold består af 25 undervisningstimer. Der undervises en gang ugentligt i 10 uger. Enkelte hold er dog på weekendbasis. Undervisningsformen er koncentreret og målrettet.
Der gives hjemmeopgaver, men det står eleven frit for, hvor meget der skal ydes.


Grafisk oversigt over I.C.'s uddannelser:

Astrologisk Uddannelse