Astrologi på I.C. Instituttet

Eksamen

Irene Christensen Instituttet har altid været anerkendt for sine høje krav og standarder på de eksaminer, der fører til at man får sit diplom fra Irene Christensen Instituttet. Fra starten var det Irene Christensens erklærede mål, at skulle man have en eksamen og uddele et diplom, så skulle det også være et bevis for en uomtvistelig kvalitet. Dette mål har vi gennem tiden holdt fast i og måske endda strammet yderligere op på, i takt med de tidens ændrede krav.

En uddannelse fra os skal garantere at astrologen kan sin håndværksmæssige del - teknisk som tydningsmæssigt. Samtidig skal diplomet være en garanti for, at vedkommende er i stand til at skabe en kontakt med en klient og være i stand til at møde klienten der, hvor han eller hun er og derfra støtte og hjælpe med at få en større indsigt i sig selv og tillid til egne ressourcer og muligheder. Eller sagt med andre ord at; vi garanterer at uddannede astrologer fra instituttet besidder en vis portion psykologisk menneskeindsigt og fornuftig livsindstilling og etik.

Det er høje krav, men vi mener også at være i stand til at undervise i det nødvendige stof og give eleverne de værktøjer, de har brug for, for at kunne klare eksamen og for at kunne klare sig som astrologer - det være sig professionelt eller som hobby. En høj standard ved eksamen afspejler derfor blot en høj standard på uddannelsen.

Eksamen består overordnet af 2 dele: En basiseksamen og en tydningseksamen. Basiseksamen kan tages efter 2. år - men principielt kan den tages når som helst - og består af en skriftlig prøve. Man har 4 timer til at løse et opgavesæt, der kræver faglig forståelse for horoskopets principper og den astronomiske baggrund. Prøverne afholdes én gang om året - som regel i april eller maj Der betales et gebyr på 1000 kr. for basiseksamen.

Tydningseksamen er den endelige eksamen, der består af 3 dele. For at kunne blive indstillet til eksamen skal man have godkendt tre korrektioner/snitvalgsbegrundelser, dvs. opgaver, på afsluttende år. Derefter kan man melde sig til eksamen.
Denne er opdelt i en skriftlig ekstemporal del, som man starter med. Man har her 8 timer til at lave en skriftlig tolkning af et i forvejen korrigeret horoskop, en prognose og besvarelse af nogle specifikke spørgsmål stillet af klienten. Opgaven udleveres på dagen.
Herefter får man tilsendt en opgave, som man har 3 uger til at forberede en præsentation af. Efter 3 uger skal man fremlægge sin tolkning for et censorpanel. Herefter voteres der, og man får umiddelbart efter sin fremstilling en samlet vurdering fra censorerne. Vurderingen lyder på enten bestået eller ikke bestået - der gives ikke karakterer..
Der betales ligeledes et gebyr på 2000 kr for tydningseksamen.

Man får efterfølgende tilsendt en kopi af sin skriftlige eksamen samt skriftlige kommentarer og vurderingsbegrundelser fra hver af censorerne. Ved bestået afsluttende eksamen, modtager man et eksamensdiplom ved en privat ceremoni på instituttet.