Astrologi på I.C. Instituttet

Aktuelt program for kurser, foredrag og workshops

De to himmellys Formørkelser
Lørdag d. 26. May 2018 kl. kl 10-16
Underviser: Kirsten Jensen
Pris: 800 kr
Se uddybende tekst længere nede på sidenDe to himmellys Formørkelser

Hvad sker der egentlig når Solen og Månen formørkes?

Siden arkaisk tid har eklipser været tillagt stor betydning for samfundets udvikling, kongers fald men også det almindelige menneske. De af os som har oplevet en solformørkelse selv - glemmer det aldrig. Indtrykket går dybt. Så hvad betyder formørkelser astrologisk for verden/nationen og i det personlige horoskop. Hvad betyder det at være født med en formørkelse? Hvilken betydning har formørkelser når de rammer centrale dele af det personlige horoskop?

Det ser vi på over to dage med fokus på hvert sit himmellys. Et ad gangen. Den 5. maj ser vi på solformørkelser og den 26. maj ser vi på måneformørkelser. De to dage udgør et samlet hele, men det er muligt at deltage kun en enkelt dag, hvis man bare er mest til Måne eller mest til Sol.

Måneformørkelser handler om ubevidste, sjælelige eller følelsesmæssige transformationsprocesser. Det som før var usynligt, afslører sig nu for os i et nyt lys. Det handler om udviklingsområder i os selv eller i verden, ofte forbundet med en ”krise”. Noget påtrængende nødvendigt kulminerer, som giver os mulighed for udforske dybe indre slugter – så vi kan erfare og bevidstgøre kilder til både vores smerte og glæde.

Solformørkelser handler om bevidste, personlige, individuelle transformationsprocesser. De viser os udviklingsområder i os selv eller i verden, ofte forbundet med en ”krise”, hvor en ændring at tingenes tilstand er påtrængende nødvendig. Det handler oftest om at lægge nye frø i jorden, et behov for genopladning, om at lægge grunden til nye projekter eller at række ud efter helt nye erfaringsområder.